Hoe je kan punten verdienen voor de ranking?
Op elke quiz waaraan je deelneemt verdien je punten voor de ranking. De punten van de winnaar van de quiz worden namelijk gelijkgesteld aan 100 en al de andere ploegen krijgen punten volgens de verhouding van hun score ten opzichte van die van winnaar. Heeft de winnende ploeg bijvoorbeeld 285 op 300 en de eerste achtervolger 270, dan krijgt de winnaar 100 punten voor de ranking en nummer 2 zal 94,7 punten krijgen omdat 270 overeenkomt met 94,7 % van 285. Van alle behaalde punten samen wordt het gemiddelde genomen en dat bepaalt de positie in de ranglijst.
 
En wat met ex aequo's?
Die vormen geen probleem meer. Als jullie evenveel punten behaald hebben in de quiz, krijgen jullie er ook evenveel in de ranking.
 
Voorwaarden waaraan een quiz moet voldoen om opgenomen te worden in de muziekquizranking:
  • De quiz moet plaatsvinden in Vlaanderen.
  • De quiz moet de muziekkennis testen.
  • De quiz moet in teamverband worden gespeeld, individuele quizzen kunnen niet opgenomen worden.
  • De quiz moet toegankelijk zijn voor alle ploegen die wensen deel te nemen.
  • De quiz moet minstens een volle week vooraf zijn aangekondigd op het muziekquizforum; of opgenomen zijn in de muziekquizkalender, hetzij de online versie (hiervoor mailen naar Raf Geusens of Bart Depauw), hetzij de gedrukte versie.
Wanneer kom je in de ranking?
Elke ploeg die het laatste jaar 10 keer meegedaan heeft aan een quiz en dus punten heeft verdiend zal worden opgenomen.
 
Hoelang blijven de punten geldig?
Na één jaar verdwijnen de punten men behaald heeft op een quiz. Het komt er dus op aan de punten te verdedigen.